Sau đây là hướng dẫn chung để làm các bài test trắc nghiệm và kiểm tra online trên TTD.com. Hầu hết là loại multiple-choice đơn giản và trực quan với cấu trúc như sau:

– 1 câu hỏi

– 1 hình ảnh (nếu có)

– 2->6 đáp án

Công việc của người thi là chọn đáp án đúng bằng cách click vào option lựa chọn.

Ví dụ:

Sau đây là hình ảnh ở quốc gia nào?

_DSC0190Photo: NR Acampamentos

A- D
B- C
C- B
D- A

Nếu chọn đáp án A hãy ấn D 🙂

Các bài test khác với cấu trúc khác có thể được đưa ra như sau: (Sau khi ấn Check kết quả?, nếu đáp án sai hãy thử lại cho tới khi đáp án đúng màu xanh hiện ra.)

. Điền từ vào chỗ trống:

The sun rises (rise) in the East.

. Drag-drop hay còn gọi là Kéo và thả từ hàng cuối lên các danh mục bên trên:

a123456789
bBirneBar
cChildren

. Mò cua 🙂 hay có tên khác là Dò mìn bằng cách ghép cặp hai hình ảnh liên quan với số lần lật hình ít nhất, một trò chơi thử trí nhớ rất quen thuộc phải không ạ:

Dreieck.svgChó
Viereck1.jpgCar
Kreisfläche bestimmen.pngKreis

. Multichoice dạng đơn giản với đáp án nhanh:

Who discovered America? (Christopher Columbus) (!Marco Polo) (!James Cook)

Which animal is a mammal? (!Two) (Wal) (Kangaroo) (!Meise) (Mouse) (!Bee)

How long did the Thirty Years’ War? (!4 Years) (!10 Years) (!20 Years) (30 Years) (!9 Months)

. Bôi đen đoán từ khóa bí ấn trong ô:

SEX
BABY
RONGSAY

Gợi ý: Sau khi đọc câu hỏi, nhấn vào chữ cái đầu tiên và kéo tới từ cuối của từ định đoán, ví dụ B-A-B-Y cho ô trên.

. Hái hoa 🙂 tức là đoán từ đúng trước khi hoa rụng hết cánh:

SEX
BABY
RONGSAY

Gợi ý: Click ? xem trợ giúp. Ví dụ ô trên nếu có câu hỏi với đáp án là BABY, hãy gõ B-A-Y sẽ lộ ra từ bí ẩn.

. Flashcard giúp ghi nhớ từ một cách thú vị:

[qdeck]
[q] Hình nào chỉ con tó?

Dreieck.svgViereck1.jpgKreisfläche bestimmen.png

[a] Number 1 nhé.
[/qdeck]

. Flashquiz cũng là multichoice dạng đơn giản với đáp án nhanh, ít sử dụng:

[qwiz]
[q] 2?
[c] 1
[c*] 2
[c] 3
[f] No.
[f] Nice job!
[f] No.
[/qwiz]

Như vậy, trên đây là các loại câu hỏi phổ biến nhất ở TTD.com.

Chúc may mắn!

Bình luận

bình luận