Danh mục test liên quan:
 • English
 • Grade-TheSameMeaningSentencesTest
  • Câu hỏi trắc nghiệm: They rested for a couple of days in Toronto, then went on to Vancouver.

   1. They rested for a couple of days in Toronto, then went on to Vancouver.

   Full Test: Đây chỉ là 1 câu hỏi mẫu, để kiểm tra một cách toàn diện các bạn hãy làm các bài Full Test có tính điểm và đáp án nhé (hoàn toàn miễn phí).

   Bình luận

   bình luận