Danh mục test liên quan:
 • English
 • EnglishAuxiliaryVerbsTest
  • Câu hỏi trắc nghiệm: Maggie __________ be in the classroom. I saw her in the restaurant two minutes ago.

   1. Maggie __________ be in the classroom. I saw her in the restaurant two minutes ago.

   Full Test: Đây chỉ là 1 câu hỏi mẫu, để kiểm tra một cách toàn diện các bạn hãy làm các bài Full Test có tính điểm và đáp án nhé (hoàn toàn miễn phí).

   Bình luận

   bình luận