Danh mục test liên quan:
 • sat
  • Từ khoá: insurgent
   Giải nghĩa thêm: Cambridge DictionariesEncarta Dictionary

   [qdeck]
   [q] insurgent
   [a] Từ loại và cách chia
   (noun)
   form: insurgents

   [q] insurgent
   [a] Giải nghĩa và ví dụ
   form: insurgents
   one who takes part in forcible opposition to the constituted authorities of a place
   [/qdeck]

   Full Test: Sau khi học xong các từ vựng, để kiểm tra một cách toàn diện các bạn hãy làm các bài Full Test có tính điểm và đáp án nhé (hoàn toàn miễn phí).

   Bình luận

   bình luận