Danh mục test liên quan:
 • toeic
  • Từ khoá: inspire
   Giải nghĩa thêm: Cambridge DictionariesEncarta Dictionary

   [qdeck]
   [q] inspire
   [a] Từ loại và cách chia
   (verb)
   forms: inspired; inspired; inspiring

   [q] inspire
   [a] Giải nghĩa và ví dụ
   forms: inspired; inspired; inspiring
   to motivate; to stimulate; to provoke; to influence; to encourage
   [/qdeck]

   Full Test: Sau khi học xong các từ vựng, để kiểm tra một cách toàn diện các bạn hãy làm các bài Full Test có tính điểm và đáp án nhé (hoàn toàn miễn phí).

   Bình luận

   bình luận