Danh mục test liên quan:
  (TTD.com) MBTI là hệ thống trắc nghiệm giúp đo tính cách cá nhân nổi tiếng mẫu mực trên thế giới. Dù rằng không thể so sánh với EPI do không có cơ chế phòng chống gian lận song với khả năng viral cao nên MBTI đã trở thành xu hướng trên thế giới khi nói tới test phần loại tính cách.

  Bài đo MBTI trên thế giới vốn có 3 dạng chuẩn là 93 câu, 144 câu dạng 1 và 144 câu dạng 2. Sau đây là bài chuẩn với 70×2 tức 140 câu hỏi trắc nghiệm giúp phần loại tính cách theo MBTI.

  Sau khi bài này kết thúc, bạn sẽ biết được mình có tính cách như thế nào dựa trên 4 thang đo chính là:

  Xu hướng tự nhiên: Hướng ngoại (Extraversion) hay Hướng nội (Introversion)

  Cách tìm hiểu và nhận thức thế giới: Giác quan (Sensing) hay Trực giác (Intuition)

  Cách quyết định và chọn lựa: Thinking (Lý trí) hay Feeling (Tình cảm)

  và Cách thức hành động: Judging (Nguyên tắc) hay Perceiving (Linh hoạt)


  N.B: Tính cách chủ đạo
  INTJ – The Scientist – Nhà Khoa Học
  ISTJ – The Duty Fullfillers – Người Tận Tâm
  ISFJ – The Nurturer – Người Chăm Nom
  INFJ – The Protectors – Người Che Chở
  ISFP – The Artists – Nghệ Sĩ
  ISTP – The Mechanics – Người Thiết Toán
  INFP – The Idealists – Nhà Lý Tưởng Hóa
  INTP – The Thinkers – Nhà Tư Duy
  ESTP – The Doers – Người Năng Động
  ESFP – The Performers – Người Trình Diễn
  ENFP – The Inspirers – Người Truyền Cảm Hứng
  ENTP – The Visionaries – Người Nhìn Xa Trông Rộng
  ESTJ – The Guardians – Người Giám Hộ
  ESFJ – The Caregivers – Người Chăm Sóc
  ENFJ – The Givers – Người Cho Đi
  ENTJ – The Executives – Nhà Điều Hành

  MBTI scales

  Hướng dẫn test

  – Chọn Yes/No cho mỗi câu một cách nhanh nhất có thể.

  – Không suy nghĩ về “phương án đúng” vì EQ thì không có đúng sai.

  – Trả lời tất cả các câu mới xem được kết quả.

  Kết quả

  Cuối cùng, bài test sẽ cho ra 1 trong 16 loại tính cách (=2! x 2! x 2! x 2!). Chi tiết dẫn giải ở trên.

  11/2015: Bài test này đang xây dựng vì có quá nhiều câu hỏi và chưa có người biên tập, vui lòng dùng bài 32 câu cùng danh mục. Xin cảm ơn!

  Test is under construction

  You can not get any results from it yet.

  Bình luận

  bình luận