(TTD.com) Sau đây là danh sách các bài kiểm tra trắc nghiệm đo chỉ số EQ, SQ,… cho tới xQ mà ban biên tập chúng tôi đã soạn ra cho cộng đồng Việt ngữ.

Các bài này thể hiện nguyên lý: trí thông minh là vô cùng đa dạng và có thể thay đổi một cách tích cực theo thời gian, không chỉ bao gồm IQ đơn thuần.

  1. EQ dạng EPI đo Extroversion/Introversion (chống gian lận)
  2. EQ dạng MBTI đo 16 tính cách (dạng chuẩn)
  3. EQ dạng MBTI đo 16 tính cách (dạng 32 câu)

Kết quả mẫu:

1. Đo tính cách EPI

2. Kết quả đo MBTI

Cập nhật 2015, và đang tiếp tục cập nhật…

Chúc may mắn.

Bình luận

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *