(TTD.com) Đây là bài test trực tuyến đo IQ cho trẻ 8-12 tuổi, có ngay kết quả, giúp kiểm tra chỉ số IQ nhanh chóng và có độ chuẩn xác đứng thứ 5 trên thế giới và số 2 tại Việt Nam cho tới thời điểm hiện nay.

Các quy tắc:

– Bài test có 12 câu hỏi bằng 1/2 bài test chuẩn.

– Tổng thời gian là 21 phút, tức là giống như bài chuẩn IQ cho người lớn.

– Sau khi có kết quả tức là số câu trả lời đúng có thể tính ra IQ dựa trên công thức sau:

Số câu đúng x (Số câu đúng : 12) x (12 : Số tuổi) x 210 : 12

Ví dụ, tôi 11 tuổi làm đúng 11 câu -> IQ là 11 x (11/12) x (12/11) x (21/12) x 10 = 192 điểm IQ

Lưu ý: 1. Mọi trường hợp > 210 tính là 210 🙂
2. Hiểu được công thức trên tức khắc tự tin cho bản thân IQ ít nhất 180 điểm mà không cần kiểm tra 🙂

Good luck!

Bình luận

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *