(TTD.com) Đây là bài test trực tuyến, có ngay kết quả, giúp kiểm tra chỉ số IQ nhanh chóng và có độ chuẩn xác đứng thứ 5 trên thế giới và số 2 tại Việt Nam cho tới thời điểm hiện nay.

Các quy tắc:

– Bài test có 21 câu hỏi lấy từ rổ 210 câu hỏi, trong đó ~ 1/2 chỉ bao gồm câu hỏi hình ảnh, tức là không phân biệt lứa tuổi vì nếu đối tượng kiểm tra test IQ là trẻ con thì bỏn không/chưa giỏi về chữ nghĩa, ngoài ra còn tạo sự công bằng cho cả người mù chữ nếu có IQ cao 🙂 …

– 1 nửa còn lại là các câu hỏi suy luận dựa trên tri thức và kinh nghiệm vì vậy phù hợp với người educated… -> Nếu đo cho trẻ em hãy bỏ các câu hỏi này hoặc nhân đôi số điểm.

– Tổng số 21 câu hỏi dựa trên giả thiết cho rằng IQ max chỉ có thể là 210 và độ khó của các câu là như nhau. Số 210 cũng là con số được gán cho độ tuổi 21 là lúc IQ~max của người bình thường.

– Tổng thời gian là 21 phút, tức là 1 phút 1 câu, đúng chuẩn IQ.

– Sau khi có kết quả tức là số câu trả lời đúng có thể tính ra IQ dựa trên công thức sau:

Số câu đúng x (Số câu đúng : 21) x 10

Ví dụ, tôi 21 tuổi làm đúng 20 câu -> IQ là 20 x (20/21) x 10 = 191 điểm IQ

Lưu ý: 1. Mọi trường hợp > 210 tính là 210 🙂
2. Hiểu được công thức trên tức khắc tự tin cho bản thân IQ ít nhất 120 điểm mà không cần kiểm tra 🙂
3. Có một biến mà hiện tại chúng tôi chưa thể cho vào công thức trên để test online, đó là số tuổi, do đó để đo IQ cho các lứa tuổi khác vui lòng chọn các bài test cùng danh mục.

Good luck!

Bình luận

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *