(TTD.com) Đây là bài test trực tuyến đo IQ siêu tốc, có ngay kết quả, giúp kiểm tra chỉ số IQ nhanh chóng và có độ chuẩn xác đứng thứ 5 trên thế giới và số 2 tại Việt Nam cho tới thời điểm hiện nay.

Các quy tắc:

– Bài test có 12 câu hỏi bằng 1/2 bài test chuẩn.

– Tổng thời gian là 2 phút! 🙂

Good luck!

Bình luận

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *