(TTD.com) Trắc nghiệm tin học văn phòng sau đây phù hợp cho các kỳ thi công viên chức hoặc tuyển dụng nhân viên văn phòng ở Việt Nam, với độ khó tương đương chương trình tin học tiếu học ở phương Tây, hoặc tin học dành cho học sinh không có năng khiếu tin học cấp 2-3 ở Việt Nam.

Nội dung chính bao gồm PC, Internet, Word, Excel và PowerPoint. Cách thức làm bài giống như các bài test khác trên TTD.com 🙂

Lưu ý: Với học sinh chuyên tin cấp 2-3 hoặc sinh viên cao đẳng trở lên hệ IT-CNTT, không cần thiết và không nên làm các bài dạng như này trừ khi thực sự cần thiết! Bởi vì lý do: tư duy của kỳ thi này giống với văn chương, tức là thiên về ghi nhớ hơn là đánh giá khả năng tư duy lập trình và tưởng tượng của sinh viên đã từng học qua lập trình 🙂

Chúc may mắn với các đối tượng còn lại.

Good luck!

Bình luận

bình luận

One Response to “Trắc nghiệm Tin học online”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *