(TTD.com) 500 từ vựng phổ biến của tiếng Anh, dùng cho việc giao tiếp thông thường, kèm theo hình ảnh đã được TTD.com làm thành bài test sau đây.

Với tiêu chí vui hết mình, học từ vựng làm chính, bài test này không giới hạn thời gian và có khoảng 50 câu hỏi tức là 10%

Good luck!

Bình luận

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *